Prawo gospodarcze

Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniach, dotyczących szeroko rozumianej sfery prawa gospodarczego. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie tak, by wybrać najlepsze rozwiązania prawne. Skuteczna reprezentacja prowadzona jest już od etapu postępowania przedsądowego, a następnie kontynuowana jest we wszystkich instancjach postępowań sądowych.

Swoją specjalizacją obejmujemy:

  • Sporządzanie i weryfikację umów
  • Sporządzanie pozwów
  • Sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia
  • Reprezentację w Sądzie
  • Udział w negocjacjach
  • Windykację  długów

Im wcześniej do postępowania przystąpi adwokat, tym lepszy jest finalny wynik sprawy.