Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniach, dotyczących szeroko rozumianej rodziny. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie tak, by wybrać najlepsze rozwiązania prawne. Skuteczna reprezentacja prowadzona jest już od etapu postępowania przedsądowego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, a następnie kontynuowana jest we wszystkich instancjach postępowań sądowych.

Swoją specjalizacją obejmujemy:

  • Reprezentację w sprawach o rozwód, w tym sporządzanie pism, negocjacje, udział w rozprawach sądowych
  • Ustalanie kontaktów  z dziećmi, w tym sporządzanie pism, udział w  negocjacjach, reprezentację w sądzie)
  • Reprezentację w sprawach o alimenty, w tym sporządzanie pism, udział w negocjacjach, reprezentację w sądzie
  • Sporządzanie środków zaskarżenia

Im wcześniej do postępowania przystąpi adwokat, tym lepszy jest finalny wynik sprawy.