Prawo wykroczeń

Kancelaria reprezentuje strony w o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie tak, by wybrać najlepsze rozwiązania prawne. Skuteczna obrona obwinionego prowadzona jest już od etapu postępowania przedsądowego, przed takimi organami jak Policja, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Straż Graniczna, a następnie kontynuowana jest we wszystkich instancjach postępowań sądowych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania wykonawczego.

Swoją specjalizacją obejmujemy:

  • Uchylanie mandatów
  • Reprezentację przed Organami ścigania i w Sądzie
  • Sporządzanie apelacji i innych środków zaskarżenia
  • Odzyskiwanie prawa jazdy poprzez skuteczne i szybkie interweniowanie w celu odzyskania prawa jazdy i uprawnień do prowadzenia pojazdów w przypadku spowodowania kolizji, prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu, popełnienia wykroczenia drogowego i inne

Im wcześniej do postępowania przystąpi adwokat, tym lepszy jest finalny wynik sprawy.